Phenomenon Vladimír Dedeček Cover Image
  • Price 1.00 €

Fenomén Vladimír Dedeček
Phenomenon Vladimír Dedeček

Author(s): Peter Michalovič
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Published by: Historický ústav SAV, v. v. i.
Keywords: architect monography;Vladimír Dedeček;20th century Slovak architecture

Summary/Abstract: Monika Mitášová Vladimir Dedeček: Interpretácie architektonického diela 2017, Bratislava: Slovenská národná galéria. 842 s. ISBN: 978-80-8059-198-4 Monika Mitášová (ed .) Vladimir Dedeček: stávanie sa architektom 2017, Bratislava: Slovenská národná galéria. 354 s. ISBN: 978-80-8059-200-4

  • Issue Year: 51/2017
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 226-230
  • Page Count: 5
  • Language: Slovak