State Treasury Liability for Errors of the Judiciary in Criminal Cases Cover Image

Podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w świetle unormowań konstytucyjnych i kodeksowych
State Treasury Liability for Errors of the Judiciary in Criminal Cases

Author(s): Małgorzata Czajka
Subject(s): Criminal Law, Penal Policy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: compensation; wrongful conviction; liability; unjustifiable temporary arrest;

Summary/Abstract: The article is about institution of compensation for unjust conviction, undoubtedly wrong temporary arrest and detention. The author discusses the normative sources of Polish law claim for compensation and redress from the State Treasury.

  • Issue Year: 20/2017
  • Issue No: 32
  • Page Range: 7-22
  • Page Count: 16
  • Language: Polish