THE POTENTIAL OF CULTURAL HERITAGE OF NATIONAL MINORITIES IN SMALL TOWNS – THE CASE OF BRZEZINY Cover Image

POTENCIAŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W MAŁYCH MIASTACH – PRZYKŁAD BRZEZIN
THE POTENTIAL OF CULTURAL HERITAGE OF NATIONAL MINORITIES IN SMALL TOWNS – THE CASE OF BRZEZINY

Author(s): Katarzyna Leśniewska-Napierała
Subject(s): Economy, Geography, Regional studies, Agriculture, Rural and urban sociology, Sociology of Culture
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: towns;cultural heritage;national minorities;Brzeziny;małe miasta;dziedzictwo kulturowe;mniejszości narodowe

Summary/Abstract: Small towns are understood here as settlements with municipal rights having up to 20,000 inhabitants. In Łódź Voivodeship (a unit of Poland’s administrative division) there are 28 such settlements inhabited by almost 210,000 people. The aim of the study is to analyse the potential of the heritage of national minorities in the towns of Łódź Voivodeship. The town of Brzeziny was selected for the study as national minorities played a prominent role in its land development in the past.Małe miasta rozumiane są jako ośrodki posiadające prawa miejskie i liczące do 20 tys. mieszkańców. W województwie łódzkim funkcjonuje 28 takich ośrodków, zamieszkanych przez niespełna 210 tys. osób. Celem podjętych rozważań jest analiza potencjału dziedzictwa mniejszości narodowych w małych miastach regionu łódzkiego. Jako szczegółowy przykład rozważań wybrano Brzeziny, w których w przeszłości mniejszości narodowe odgrywały niezwykle istotną rolę w rozwoju przestrzennym.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 19
  • Page Range: 105-120
  • Page Count: 16
  • Language: English