Edmond Malaj: “Drishti. Historia dhe fizionomia e një qyteti mesjetar shqiptar” Cover Image
  • Price 4.50 €

Edmond Malaj: “Drishti. Historia dhe fizionomia e një qyteti mesjetar shqiptar”
Edmond Malaj: “Drishti. Historia dhe fizionomia e një qyteti mesjetar shqiptar”

Author(s): Ardian Muhaj, Hasan Bello
Subject(s): Review, Middle Ages
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike

Summary/Abstract: Edmond Malaj: “Drishti. Historia dhe fizionomia e një qyteti mesjetar shqiptar”, Kristalina-KH, Tiranë 2015, 452 f

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 279-281
  • Page Count: 3
  • Language: Albanian