Reviews Cover Image

Recenzijos
Reviews

Author(s): Vilma Žaltauskaitė, Jan Conrad, Eugen Hill, Regina Venckutė, Asta Kazlauskienė, Rūta Lazauskaitė, Liucija Citavičiūtė, Jolanta Gelumbeckaitė
Subject(s): Book-Review
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas

Summary/Abstract: Review of: Jolanta Gelumbeckaitė - John M. Frymire, The Primacy of the Postils. Catholics, Protestants, and the Dissemination of Ideas in Early Modern Germany. Studies in Medieval and Reformation Traditions 147, edited by Andrew Colin Gow Leiden, Boston: Brill, 2010, xiii p., 641 p., ISSN 1573-4188, ISBN 978-90-04-18036-9 Liucija Citavičiūtė - Annaberger Annalen über Litauen und deutschlitauische Beziehungen 22. Kristijonas Donelaitis / Christian Donalitius 1714–1780, hrsg. von Arthur Hermann u. a. Lampertheim: Kempen, 2014, 344 p. ISSN 1614-2608 Rūta Lazauskaitė - Giedrė Jankevičiūtė, Mikas Vaicekauskas, Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos Metai iliustracijos ir vaizdinis kanonas: Studija = An Omnipotent Tradition: The Illustrations and the Visual Canon of Kristijonas Donelaitis’s Poem Metai: A Study, su Pauliaus V. Subačiaus pratarme / with an introduction by Paulius V. Subačius Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 172 p., 114 iliustr. ISBN 978-609-425-105-4 Asta Kazlauskienė - Frydrichas Kuršaitis, Lietuvių kalbos garsų ir kirčio mokslas (1849) [Lietuvių kalbos tyrimai 2], parengė Birutė Kabašinskaitė, vertimo mokslinis redaktorius, komentarų ir įvadinio straipsnio autorius Bonifacas Stundžia, iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Tekorius Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, 204 p. ISBN 978-609-459-276-8 Regina Venckutė - Aldona Paulauskienė, Svarbesniosios XX amžiaus lietuvių kalbos gramatikos Vilnius: Gimtasis žodis, 2015, 422 p. ISBN 978-9955-16-542-2 Eugen Hill - Pietro U. Dini, Foundations of Baltic Languages, English translation by Milda B. Richardson, Robert E. Richardson Vilnius: Vilnius University, 2014, 728 S. ISBN 978-609-437-263-6 Jan Conrad - Helmut Wilhelm Schaller, Geschichte der Slawischen und Baltischen Philologie an der Universität Königsberg Frankfurt am Main [u. a.]: Peter Lang, 2009, 193 S. ISBN 978-3-631-57701-1 Darius Staliūnas - Aldona Prašmantaitė, 1863 metų sukilimas ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014, 416 p. ISBN 978-9955-847-87-8 Vilma Žaltauskaitė - Brigita Speičytė, Anapus ribos. Maironis ir istorinė Lietuva Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 (Maironio metai), 264 p. ISBN 978-609-425-087-3

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 17
  • Page Range: 291-376
  • Page Count: 86
  • Language: Lithuanian