Reviews Cover Image

Recenzijos
Reviews

Author(s): Inga Strungytė-Liugienė, Ona Aleknavičienė, Saulius Ambrazas, Jolanta Gelumbeckaitė
Subject(s): Book-Review
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas

Summary/Abstract: Review of: Jolanta Gelumbeckaitė - Klara Vanek, Ars corrigendi in der frühen Neuzeit. Studien zur Geschichte der Textkritik Historia Hermeneutica, herausgegeben von Lutz Danneberg, Series Studia 4, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2007, IX p., 402 p., ISSN 1861-5678, ISBN 978-3-11-019234-6 Saulius Ambrazas - Giuliano Bonfante, Baltistikos raštai. Scritti Baltistici, parengė Pietro U. Dini, Bonifacas Stundžia Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 259[1] p. ISBN 978–9955-33-341-8 Ona Aleknavičienė, Inga Strungytė-Liugienė - D. Kleino Naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai, leidinį parengė habil. dr. Guido Michelini, Parmos universiteto (Italija) ordinarinis profesorius

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 11
  • Page Range: 399-436
  • Page Count: 38
  • Language: Lithuanian