Review Cover Image

Прикази
Review

Author(s): Ružica S. Levuškina, Nemanja Radulović, Isidora G. Bjelaković, Adrijana Marčetić, Jovan M. Delić, Nemanja Z. Karović, Dragan Hamović, Draginja Ramadanski, Hargita Horváth Futó, Natalija Jovanović, Jana М. Aleksić, Gordana S. Dragin, Aleksa Milanović, Živojin Stanojčić, Vera Vasić, Isidora G. Bjelaković, Nemanja Z. Karović, Irena Plaović
Subject(s): Serbian Literature, Book-Review, Theory of Literature
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Федор Б. Людоговский. Структура и поэтика церковнославянских акафистов. Москва: Институт славяноведения РАН, 2015 Данијела Поповић Николић. Други свет. Студије о демонолошким предањима и тужбалицама. Филозофски факултет, Ниш, 2016, 163 стр. (Срби у Будимској доњој вароши Табан. Према пописима из 18. века. Вера Филиповић, Александар Рафаиловић (прир.). Београд: Архив Србије, 2014 Драган Хамовић. Пут ка усправној земљи, модерна српска поезија и њена културна самосвест. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2016 Поезија и модернистичка мисао Станислава Винавера. Зборник радова. Предраг Петровић (ур.). Београд – Шабац: Институт за књижевност и уметност, Библиотека шабачка, 2015 Владимир Димитријевић. Тржиште или храм. Становиште Владимира Вујића. Београд: Catena mundi, 2016 Esemény és költészet. Az irodalomértés kortárs horizontjai a magyar és a nemzetközi tudományosságban. Tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik születésnapjára. Pannon Egyetem, Veszprém, 2014 Михајло Пантић. Основи српског приповедања. Београд: Завод за уџбенике, 2015 Јелена Арсенијевић Митрић. Terra amata vs. Terra nullius: Дискурс о (пост)колонијализму у делима Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа. Крагујевац: ФИЛУМ, 2016 Међународна научна коференција језици, културе, комуникације (3–4. јуни 2016. год. Велико Трново) Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију. Зборник у част Љиљани Суботић. Јасмина Дражић, Исидора Бјелаковић, Дејан Средојевић (ур.). Филозофски факултет: Нови Сад, 2016 Ирена Цветковић Теофиловић. Jезик совершени. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2016 Предраг Петровић. Између музике и смрти. Огледи о модернистичкој поезији. Београд: Службени гласник, 2016 Аница Савић Ребац. Дух хеленства. Мило Ломпар и Ирина Деретић (прир.). Београд: Службени гласник, 2015, 951 стр

  • Issue Year: 65/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 711-771
  • Page Count: 61
  • Language: Serbian