Professors of the University of Prague against Lithuanian press prohibition: article by Josef Zubat Die Litauer in Russland (1895) and Tomasz Garrigue Masaryk Cover Image

Prahos universiteto profesoriai prieš lietuvių spaudos draudimą: Josefo Zubato straipsnis Die Litauer in Russland (1895) ir Tomašas Garrigue Masarykas
Professors of the University of Prague against Lithuanian press prohibition: article by Josef Zubat Die Litauer in Russland (1895) and Tomasz Garrigue Masaryk

Author(s): Ilja Lemeškin
Subject(s): Baltic Languages, Philology
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas
Keywords: Jozef Zubat; Tomasz Garrigue Masaryk; Lithuanian press prohibition; 1979;

Summary/Abstract: Algirdo Sabaliausko 1979 metais išleista Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija aprėpė svarbiausius mokslo tyrimus iki 1940 metų, glaustai, bet nuodugniai supažindino su žymiausiais lietuvių kalbos tyrėjais Lietuvoje ir už jos ribų. Prahos baltistikai čia atstovavo trys ryškios asmenybės: Augustas Šleicheris (1821–1868), Leopoldas Geitleris (1847–1885), Josefas Zubatas (Josef Zubatý; 1855–1931). Sabaliausko lituanistikos metraštis suvaidino ypač reikšmingą vaidmenį, – ir ne vien kalbotyroje. Čia ne mažiau svarus buvo ir visuotinis aspektas. Knyga visu pilnumu atskleidė vientisą, senas tradicijas turinčią lietuvių kalba domėjimosi gairę, tuo pabrėždama lietuvių kalbos vietą ir reikšmę Europos kontekste, jos gyvavimo būtinumą, amžinumą nepriklausomai nuo laikinų istorinių negandų. Ypač aštriai ezopiškai tais sunkiais kalbos rezistencijos metais suskambėjo žodžiai (autoriaus apiforminti kaip citata be tikslios nuorodos į šaltinį, iš kurio ji paimta) dėl motyvų, kurie paskatino Zubatą imtis lituanistinių studijų: „Buvo čia simpatija čeko, pavergtos tautos sūnaus, dar labiau pavergtai tautai“. Šiuolaikiškai įprasminti šie žodžiai įstrigo galvoje, tuometinių Lietuvos ir užsienio skaitytojų buvo atitinkamai suprasti.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 10
  • Page Range: 165-194
  • Page Count: 30
  • Language: Lithuanian