Alšėnai, Alšėniškis, Al (i) Shauskas and others Cover Image

Alšėnai, Alšėniškis, Al(i)šauskas ir kiti
Alšėnai, Alšėniškis, Al (i) Shauskas and others

Author(s): Zigmas Zinkevičius
Subject(s): Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Historical Linguistics, Baltic Languages
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas

Summary/Abstract: Gyvenvietės pavadinimas Alšenai dabar visuotinai įsigalėjęs. Iš jo turime pasidarę asmenvardį Alšėniškis. Plg. garsiąją Alšėniškių, Alšėnų kunigaikščių giminę. Tačiau šis pavadinimas yra antrinės kilmės. Artimesni prie kalbamosios vietovės dar nesugudėję lietuviai apie Dieveniškes, Lazūnus ją ir šalimais tekančią upę, davusią gyvenvietei vardą, vadina Galšià. Tai ir yra senasis tikrasis vietovės pavadinimas, užfiksuotas seniausiuose istorijos šaltiniuose, pvz., Galse 1385 m. Wegeberichtuose. Pavadinimas Alšenai pasidarytas iš lenkų Holszany, o šis kilo iš gudų Гальшаны, kurio šaknis Гальш- (Halš-) yra gudiškai ištarta lietuvių Galš-, o -аны, lenkų -any – slaviška (?) priesaga.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 66
  • Page Range: 143-144
  • Page Count: 2
  • Language: Lithuanian