Results of presidential, parliamentary and referendum elections in the world from October 1, 2016 to March 31, 2017 Cover Image

Wyniki wyborów prezydenckich, parlamentarnych i referendów na świecie w okresie od 1 października 2016 roku do 31 marca 2017 roku
Results of presidential, parliamentary and referendum elections in the world from October 1, 2016 to March 31, 2017

Author(s): Magdalena Wrzalik, Zuzanna Kowalczyk
Subject(s): Electoral systems, Evaluation research
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: W okresie od 1 października 2016 roku do 31 marca 2017 roku na świecie zostało przeprowadzonych piętnaście bezpośrednich wyborów prezydenckich, dwadzieścia jeden wyborów parlamentarnych oraz dwanaście referendów ogólnokrajowych. Liczba wyborów, w stosunku do zestawienia za okres od 30 kwietnia 2016 roku do 30 października 2016 roku, była znacznie większa. Warto podkreślić, że analiza pytań referendalnych obecnego oraz ostatniego zestawienia wskazuje na coraz częstsze stosowanie tej instytucji w odniesieniu do materii konstytucyjnej. Z omawianego okresu to pawie połowa głosowań odnosiła się do nowelizacji konstytucji. Na szczególną uwagę zwraca uczynienie przedmiotem referendum problematyki wyborczej (Republika Bułgarii) oraz kwestii dotyczącej obywatelstwa dla wnuków imigrantów, problematyki podatkowej oraz energii jądrowej (Konfederacja Szwajcarska), jak również obowiązywania kwot relokacji imigrantów w Unii Europejskiej (Węgry).

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 23
  • Page Range: 157-172
  • Page Count: 16
  • Language: Polish