Turnstile of religious symbols: from Hrabal  to Czech prose of the 90s of the 20th century. Case of Martin Komárek’s {Mefitis} Cover Image

Kołowrót religijnych symboli: od Hrabala do czeskiej prozy lat 90. XX wieku. Przypadek „Mefitis” Martina Komárka
Turnstile of religious symbols: from Hrabal to Czech prose of the 90s of the 20th century. Case of Martin Komárek’s {Mefitis}

Author(s): Danuta Sosnowska
Subject(s): Czech Literature
Published by: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: czeska proza XX wieku; Martin Komárek; symbole religijne; Czech prose of 1990s; Martin Komárek; religious symbols

Summary/Abstract: The ambiguous presence of religious themes in Czech prose of the end of the twentieth century is not sufficiently described by literary scholars. Czech literary critics did not appreciate the importance of this phenomenon. From the post-secular perspective it is clear that religious themes in literature are a manifestation of the search for metaphysics, crossing the rationalist vision of the world. The author reconstructs the symbolic language used by Martin Komárek when raising the subject of religion. His novel {Mefitis} is a record of contemporary experience of religiousness.Wieloznaczna obecność tematyki religijnej w prozie czeskiej końca XX wieku jest przez literaturoznawców opisana niewystarczająco. Czescy krytyce literaccy nie docenili wagi tego zjawiska. Z perspektywy postsekularnej widać, że tematy religijne w literaturze są przejawem poszukiwania metafizyki, przekraczania racjonalistycznej wizji świata. Autorka artykułu rekonstruuje symboliczny język, którym posługuje się Martin Komárek poruszając temat religijny. Jego powieść „Mefitis” jest zapisem współczesnego doświadczania religijności.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 7 (10)
  • Page Range: 231-242
  • Page Count: 12
  • Language: Polish