Allegory in Czech historical novel of the 60s of the 20th century Cover Image

Alegoria w czeskiej powieści historycznej lat 60. XX wieku
Allegory in Czech historical novel of the 60s of the 20th century

Author(s): Joanna Królak
Subject(s): Studies of Literature, Czech Literature
Published by: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: powieść historyczna; powieść rozrachunkowa; alegoria; historical novel; political squaring up novel; allegory

Summary/Abstract: The article concerns the problem of allegory in two Czech historical novels from the beginning and the end of the 60s of the twentieth century: {Kladivo na čarodějnice} by Václav Kaplický and {Tovaryšstvo ježišovo} by Jiři Šotola. Both novels are also considered to be important political ‘clearing accounts’ novels. Application of allegory as a method of reception allows us to answer the question about the participation of the reader in the setting up of allegory in the Czech prose of the twentieth century. Artykuł dotyczy problemu alegorii w dwu czeskich powieściach historycznych z początku i z końca lat 60. XX wieku: {Kladivo na čarodějnice}, Vaclava Kaplickiego i {Tovaryšstvo ježišovo} Jiřiego Sotoli. Obie powieści są uznawane także za ważne powieści rozrachunkowe. Zastosowanie alegorezy jako metody recepcji pozwala odpowiedzieć na pytanie o udział czytelnika w ustanawianiu alegorii w czeskiej prozie dwudziestowiecznej.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 7 (10)
  • Page Range: 219-230
  • Page Count: 12
  • Language: Polish