The European national libraries Cover Image

Biblioteci naţionale europene
The European national libraries

Discussion about resources versus functions

Author(s): Adriana Elena Borună
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Asociația Bibliotecarilor din România
Keywords: biblioteci naţionale – analiză comparativă;Biblioteca Naţională a României – evaluare

Summary/Abstract: Bibliotecile naţionale reprezintă instituţiile fundamentale, care asigură păstrarea memoriei documentare a unei naţiuni şi sunt însărcinate, deseori prin lege, cu misiuni specifice în cadrul sistemului naţional de biblioteci şi de informare. Pentru a-şi îndeplini misiunea şi funcţiile specifice, multe dintre bibliotecile naţionale europene dispun de spaţii adecvate de depozitare a colecţiilor de documente, de dotări care asigură accesul tuturor utilizatorilor la colecţii şi de un număr suficient de angajaţi pregătiţi corespunzător, care susţin buna desfăşurare a serviciilor oferite de instituţie, toate stabilite luând în calcul populaţia ţării în care funcţionează respectiva bibliotecă naţională şi colecţiile de documente pe care le gestionează. Cu toate că, în mare măsură, bibliotecile naţionale europene îndeplinesc funcţii similare, între ele există diferenţe semnificative privind resursele cu care funcţionează. Biblioteca Naţională a României deţine, asemenea celorlalte biblioteci naţionale europene, o colecţie semnificativă de documente care este greu de valorificat fără resurse umane şi financiare suficiente şi fără tehnologia necesară.

  • Issue Year: 9/2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 51-54
  • Page Count: 4
  • Language: Romanian