A doctrinal perspective of the modern Messianic Judaism Cover Image

Perspektywy doktrynalne współczesnego judaizmu mesjanicznego
A doctrinal perspective of the modern Messianic Judaism

Author(s): Barbara Karasiewicz
Subject(s): Jewish Thought and Philosophy, History of Judaism
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: judaizm mesjaniczny; judaizm rabiniczny; Mesjasz; chrześcijaństwo; Kościół; Synagoga

Summary/Abstract: Praca ta ma na celu ukazanie założeń teologicznych judaizmu mesjanicznego jako młodego ruchu religijnego oscylującego pomiędzy chrześcijaństwem w wersji protestanckiej a judaizmem. Szczególna uwaga zwrócona została na główne kierunki obecnej w nim refleksji teologicznej ze wskazaniem głównych reprezentantów tych ujęć.

  • Issue Year: 59/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 203-224
  • Page Count: 22
  • Language: Polish