Analising scientific research through scientometric indicators Cover Image

Analiza cercetãrii ştiintifice prin indicatori scientometrici
Analising scientific research through scientometric indicators

Author(s): Rodica-Maria Volovici, Angela Repanovici
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Asociația Bibliotecarilor din România
Keywords: Bibliometrie;indicatori scientometrici;Web of Science;SCIMAGO

Summary/Abstract: Originile bibliometriei dovedesc nevoia de analiză calitativă și cantitativă a producției științifice. Indicatorii scientometrici sunt importanți în analiza cercetării științifice. Articolul prezintă pe scurt două instrumente prin care se poate analiza cercetarea științifică prin indicatori scientometrici generați de Web of Science și SCIMAGO.

  • Issue Year: 11/2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 36-44
  • Page Count: 9
  • Language: Romanian