A few aspects regarding digital library services for higher education Cover Image

Câteva aspecte privind serviciile oferite de biblioteca digitală pentru învățământul superior
A few aspects regarding digital library services for higher education

Author(s): Tamina Basarab
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Asociația Bibliotecarilor din România
Keywords: biblioteca digitală;învățământ;cercetare;digitizare;depozite instituționale;materiale digitale de predare și învățare;

Summary/Abstract: Biblioteca digitală este produsul cel mai dinamic al epocii contemporane. Sprijinul pe care această bibliotecă îl oferă învățământului și cercetării științifice este deosebit de important. Prin acest tip de bibliotecă se rezolvă una din problemele esențiale ale societății actuale, accesul rapid la informație. Principalele servicii oferite de biblioteca digitală și rolul depozitelor digitale în învățământul superior, dar și marea diversitate a documentelor digitale, diversitate care depășește documentul tipărit constituie tema acestui studiu.

  • Issue Year: 10/2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 9-19
  • Page Count: 11
  • Language: Romanian