School Library Cover Image

Biblioteca școlară
School Library

Specific Activities and Indicators

Author(s): Elena Tîrziman, Maria MICLE
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Asociația Bibliotecarilor din România
Keywords: biblioteca şcolară;funcţii;activităţi;indicatori de performanță

Summary/Abstract: Lucrarea prezintă caracteristicile bibliotecii şcolare cu funcţiile şi activităţile sale specifice, măsurarea şi evaluarea acesteia prin indicatori specifici de bibliotecă. Biblioteca şcolară este structura instituţională fără personalitate juridică, integrată juridic şi administrativ unei unităţi de învăţământ care îi asigură mijloacele materiale, cu o autonomie relativă – de serviciu separat. Funcţionând, de regulă, cu un singur bibliotecar, acesta primeşte atribuţii administrative şi manageriale pentru biblioteca sa. Biblioteca şcolară îndeplineşte funcţiile de organism de informare şi documentare (dimensiunea informaţională şi tehnologică a bibliotecii), având componente educativă, culturală, socială. Indicatorii activităţilor de bibliotecă sunt un referenţial teoretic şi practic care pot oferi informaţii privind dimensionarea şi utilitatea colecţiilor, satisfacţia utilizatorilor, utilizarea eficientă a resurselor informaţionale, umane, financiare, tehnologice alocate, poziţionarea bibliotecii într-o ierarhie a bibliotecilor şcolare etc. De asemenea, trebuie să menţionăm că o evaluare, realistă, corectă poate ajuta biblioteca în dialogul cu factorii ierarhici care îi asigură funcţionarea, arătând utilitatea şi importanţa unei asemenea structuri în comunitatea şcolară deservită.

  • Issue Year: 11/2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 9-16
  • Page Count: 8
  • Language: Romanian