O CARTE DESPRE GHEORGHE DĂNCUȘ Cover Image
  • Price 4.50 €

O CARTE DESPRE GHEORGHE DĂNCUȘ
O CARTE DESPRE GHEORGHE DĂNCUȘ

Author(s): Iordan Datcu
Subject(s): History, Archaeology, Literary Texts, Anthology
Published by: MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI

Summary/Abstract: Activitatea scriitoricească a lui Gheorghe Dăncuş nu este de aflat în volume, singurele pe care le-a publicat fiind volumul Literatura populară. Crestături și crâmpeie (Cluj, 1945, 30 p) şi două antologii: Grai și suflet românesc – Versuri din Transilvania Nordică, pe care o însoţeşte cu un „prolog lămuritor“ (Cluj, 1941, 208 p.) şi Din viaţa satului transilvănean, culegere de povestiri din mai mulţi autori, cu o precuvântare (Cluj, 1942, 240 p.). Pentru ca să-i examineze publicistica în cartea Gheorghe Dăncuş (Editura Enesis, Baia Mare, 2015, 240 p.), Pamfil Bilţiu s-a adresat direct publicaţiilor la care a colaborat cărturarul maramureşean: Gazeta maramureşană, Graiul Maramureşului, pe care Gh. Dăncuş l-a înfiinţat la 1 martie 1932, Crainicul Maramureşului, Acţiunea maramureşeană, Tribuna Ardealului şi Calendarul Tribuna Ardealului. O publicistică bogată (cartea lui Pamfil Bilţiu consemnează 274 de titluri), în care un loc aparte îl constituie articolele despre starea românilor transilvăneni după odiosul dictat de la Viena. Publicistul scrie despre teoriile horthyste referitoare la spaţiul şi locul de formare a poporului român, soarta cărţii şi a bibliotecilor în urma cotropirii horthyste, demască demagogia regimului horthyst în problema minorităţilor, politizarea vieţii culturale după nefastul dictat, combate nerespectarea egalităţii cetăţenilor români cu cei maghiari, cere libera întrebuinţare a limbii materne.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 435-436
  • Page Count: 2
  • Language: Romanian