Persephone again and a metric hypothesis Cover Image
  • Price 3.00 €

Persefona raz jeszcze oraz pewna hipoteza metryczna
Persephone again and a metric hypothesis

Author(s): Elżbieta Wesołowska
Subject(s): Literary Texts
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.

Summary/Abstract: Wiele jest bardzo interesujących zagadnień dotyczących mitycznej historii porwania Persefony przez jej stryja, Hadesa. Można by wymienić tu np. kwestie związane z recepcją tej opowieści w nowożytnej literaturze i sztuce czy różne zagadnienia pozostające na obrzeżu tego baśniowego zdarzenia należące do ówczesnej obyczajowości, np. łączące się z aktem uwiedzenia, refleksją nad życiem i śmiercią czy antycznym widzeniem bóstw (ich moralności, wszechmocy i wszechwiedzy) oraz wiele innych. Jeszcze dziś tzw. zwykłego czytelnika porusza temat porwania młodziutkiej dziewczyny i uciążliwej wędrówki jej zrozpaczonej matki w poszukiwaniu ukochanej córki.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 14
  • Page Range: 371-381
  • Page Count: 11
  • Language: Polish