PECULARITIES OF THE SEMANTIC MEANING OF GEANGER IN ENGLISH LINGUISTICS Cover Image

PECULARITIES OF THE SEMANTIC MEANING OF GEANGER IN ENGLISH LINGUISTICS
PECULARITIES OF THE SEMANTIC MEANING OF GEANGER IN ENGLISH LINGUISTICS

Author(s): Natalya Skrytska
Subject(s): Language and Literature Studies, Gender Studies, Theoretical Linguistics, Semantics
Published by: Видавництво ВДНЗ України « Буковинський державний медичний університет »
Keywords: male; female; middle class; referent; person; gender;

Summary/Abstract: Категорія роду в англійському мовознавстві є, мабуть, чи не найскладнішою структурою, яка найбільше піддалася впливам та змінам в її мовно-семантичному вираженні. Категорія роду в англійському мовознавстві має свої структурні особливості, виходячи з референтів вираження – чоловічого, жіночого, середнього. В англійській мові рід є лексичним поняттям та співвідноситься зі статтю референта, а система роду в англійському мовознавстві значною мірою базується на природній статі. Крім того, зміни та перехід одного роду в інший вчені пов’язують з психологічними особливостями людей, суспільними чинниками, які формують мовне середовище в цілому. Мета статті полягає в дослідженні особливостей семантичного значення чоловічого, жіночого та середнього родів в англійському мовознавстві та їх мовне вираження в історичному кон тексті крізь призму “Old English Speakers – Modern English Speakers”. Граматичне та семантичне значення роду в історії мови вивчалось Платзером, Джеремі Смітом, Хокстоном, Догласом, Купером, К. Девідом та багатьма іншими дослідниками. Розглядаючи граматичне вираження роду в іменниках, прикметниках, дієсловах, дослідники наголошують на трансформаціях, які відбулися в англомовному середовищі, починаючи з середніх віків та закінчуючи початком двадцятого століття. Чимало слів є застарілими та не використовуються в сучасному мовленні. Найбільших змін та нових шляхів вираження в лексичному та граматичному значенні зазнав іменник. Їхня специфіка полягає у відмінностях між живими та неживими предметами, родами та суфіксами (ress, er, наприклад). Неживі предмети виражаються, як правило, через середній рід, живі – через чоловічий або жіночий.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 72-75
  • Page Count: 4
  • Language: English