Gračanica and its surrounding in the writings of military intelligence officers in the last century of the Ottoman rule Cover Image

Gračanica i njena okolina u spisima vojnih obavještajaca u posljednjem stoljeću osmanske uprave
Gračanica and its surrounding in the writings of military intelligence officers in the last century of the Ottoman rule

Author(s): Galib Šljivo
Subject(s): The Ottoman Empire
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Gračanica; Military intelligence; The Ottoman Empire; 19th century;

Summary/Abstract: U vrijeme osmanske uprave u Bosni, Gračanica je ulazila u sastav zvorničkog sandžaka, odnosno od 1851. kajmakamluka. Na čelu sandžaka stajao je sandžak-beg koga je postavljao sultan na vrijeme od jedne godine. Ovaj sandžak je vrlo rijetko ustupan kao arpaluk bosanskom valiji. Od 1854. godine Austrija je otvorila svoju konzularnu agenciju i od tada su učestalije vijesti o prilikama u Posavini. S obzirom na to da su skoro svi izvještaji ove agencije sačuvani, to nam je kudikamo lakše pratiti zbivanja i sročiti cjelovitiju priču historije o sandžaku u cjelini i naseljima pojedinačno.

  • Issue Year: 2000
  • Issue No: 9
  • Page Range: 46-50
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian