Rating List Program Analysis for 2015 Cover Image

2015 Yılı Reyting Listesi Program Analizi
Rating List Program Analysis for 2015

Author(s): Uzman Ferhat Bakir, Hamit Ersoy
Subject(s): Media studies, Civil Society, Government/Political systems, Theory of Communication, Present Times (2010 - today)
Published by: Rating Academy
Keywords: Reyting; Program Türleri; Televizyon; Medya;

Summary/Abstract: Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi doğrultusunda geleneksel medyanın etkisi ve rolü her ne kadar tartışmalı gözükmekteyse de televizyon; ticari iletişim gelirleri, kamuoyu oluşturma becerisi ve kitlelere ulaşabilme gücü sayesinde günümüz Türkiye’sinde en gözde kitle iletişim aracı olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple televizyon kuruluşlarının yapısı ve sahipliği, televizyonlarda üretilen içerik, televizyonlarda üretilen içeriğin kitleler tarafından kabulü ve beğenilmesi hem özel sektör kuruluşları hem sivil toplum kuruluşları hem de devlet tarafından yakından takip edilmektedir. Televizyondaki içeriğin seyredilme durumunu bir veri halinde sunabilen en temel araç reyting sistemidir. Reyting sistemi, televizyon kanallarında zaman ve program temelli olarak ölçümleme yapan ve hangi televizyon kanalını hangi sosyo-ekonomik statüdeki kişinin seyrettiğini belirlemeye yarayan sistemin adıdır. Bu yolla özel sektör kuruluşları hedef kitlelerine ulaşma adına ticari iletişim planlaması yapmakta ve harcamalar bu sistemdeki izlenme oranlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bir anlamda pazar fiyatını belirleyen unsur reyting ölçümleridir. Ayrıca reyting ölçümleri; izleyicinin ilgisini çeken televizyon programlarının türü, içeriği ve hitap ettiği kitle konusunda içtimai, sosyolojik, ekonomik değerlendirme yapabilmeye imkân tanımaktadır. Bu bağlamda televizyon kanallarındaki programlar ve bazı yapım türleri son yıllarda kamuoyunda sıklıkla tartışılmakta ve gündemi meşgul etmektedir. Televizyon dizileri, kuşak programları, izdivaç yapımları alan özelinde ön plana çıkan program türleridir denilebilir. Tüm bu çerçevede 2015 yılında TİAK A.Ş. tarafından tam zamanlı ölçümü yapılan televiyon kanalları reyting listesi incelenmiş, bu listeden yararlanılarak toplam oranlarda ilk yirmi beş’e (25) giren programlar türlerine göre sınıflandırılmıştır. Sonuçta elde edilen anlamlı veriler yorumlanarak 2015 yılı popüler program türleri tespit edilmiştir. Yapılan sınıflandırma, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun ‘‘Yayınlarda Program Türleri Kod, Taknım ve Sınıflandırmaları’’ adlı kitapçığında belirlenen program türlerinin sınıflandırılması paralelinde gerçekleştirilmiştir.

  • Issue Year: 2/2017
  • Issue No: Special
  • Page Range: 151-160
  • Page Count: 10
  • Language: Turkish