Toward the Develpoment of Our Own Feminist Criticism Cover Image

Ка развоју домаће феминистичке критике
Toward the Develpoment of Our Own Feminist Criticism

Author(s): Ljubica Šljukić Tucakov
Subject(s): Language and Literature Studies, Book-Review
Published by: Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Keywords: Rewiev;Feminist Criticism

Summary/Abstract: Жене: род, идентитет, књижевност / др Драган Бошковић, ур. – Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, књига 2 – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011 (Крагујевац: ГЦ Интерагент). – 683 стр. ; 24 цм. ISBN 978-86-85991-36-3

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 390-393
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian