GRADAČAC - CITY ON SERHAT Cover Image

GRADAČAC – GRAD NA SERHATU
GRADAČAC - CITY ON SERHAT

Author(s): Sadik Šehić
Subject(s): Cultural history, Military history, Cultural Essay
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Gradačac; Serhat; Cultural history;

Summary/Abstract: Neko je pisao da Rimljani udariše temelj Gradačcu. Možda je i to moglo biti. Historičari pišu njegove zgode i nezgode od 1634. godine, jer tad se i prvi put spominje u pisanim dokumentima, a prije toga njegova je prošlost zastrta velom, koji, čini mi se, uskoro neće biti skinut.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 17
  • Page Range: 56-59
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian