TOURISM AS A FUNCTION OF THE DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI Cover Image

ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
TOURISM AS A FUNCTION OF THE DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Author(s): Saša A. Milosavljević, V. Ilija Popović
Subject(s): Human Geography, Tourism
Published by: Географски институт »Јован Цвијић« САНУ

Summary/Abstract: Територија општине Лучани се налази у западној Србији. Њене природне лепоте и реткости представљају планине, клисуре и пећине. Бројне су и антропогене туристичке вредности. На простору Драгачева постоје повољни услови за развој неколико видова туризма. Главна туристичка манифестација је сабор трубача у Гучи.

  • Issue Year: 57/2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 243-250
  • Page Count: 8
  • Language: Serbian