Sahat-kula - representative cultural-historical monument of Gračanica from the Ottoman period Cover Image

Sahat-kula – reprezentativni kulturno-historijski spomenik grada Gračanice iz osmanskog vremena
Sahat-kula - representative cultural-historical monument of Gračanica from the Ottoman period

Author(s): Mirsad Omerčić
Subject(s): Cultural history, The Ottoman Empire
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Sahat-kula; The Ottoman Empire; Cultural history of Bosnia and Herzegovina; Gračanica;

Summary/Abstract: Još u starom vijeku ljudi su osjetili potrebu da mjere dnevno vrijeme. Babilonski sveštenici, koji su bili dobro upućeni u znanja iz oblasti astronomije, podijelili su dan na 12 sati, a svaki sat na 30 minuta1. Noću su mjerili vrijeme pomoću kretanja zvijezda. Izum Babilonaca je i sunčani sat koji je nastao oko 640. godine p.n.e. Nešto kasnije, pronađeni su i pješčani i vodeni satovi koji su se koristili i nakon pronalaska mehaničkog sata. Mehanički satovi se javljaju u Srednjem vijeku i to najprije na tornjevima. Od 11. vijeka grade se ure ili časovnici koji otkucavaju satove. Kasnije se javljaju i stoni satovi.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 21
  • Page Range: 38-43
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian