Ajan fights in Mostar until 1833. (fragment) Cover Image

Ajanske borbe u Mostaru do 1833. godine (odlomak)
Ajan fights in Mostar until 1833. (fragment)

Author(s): Muhamed Hadžijahić
Subject(s): Political history, The Ottoman Empire
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Manuscript; Sadik Šehić; Mostar; 1833; Ajan; The Ottoman Empire;

Summary/Abstract: Odlomak iz rukopisa “Ajanske borbe u Mostaru do 1833. godine” koji je pronađen u biblioteci Sadika Šehića među knjigama i rukopisima njegovog rahm. oca Huseina. Koliko se zna, rad pod navedenim naslovom do sada je objavljen samo u jednom njemačkom časopisu u Minhenu pod naslovom “Die Kämpfe der Ajane in Mostar bis zum Jahre 1833.”, Südost-Forschungen, XXVIII, München, 1968., 123 – 181; zahvaljujemo gospodinu Sadiku Šehiću iz Gradačca, koji nam je omogućio da ovaj odlomak objavimo u izvornom obliku.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 22
  • Page Range: 65-70
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian