AN ANALYSIS OF HEAT WAVES IN BELGRADE AND NIŠ USING THE CLIMATE INDEX Cover Image

AN ANALYSIS OF HEAT WAVES IN BELGRADE AND NIŠ USING THE CLIMATE INDEX
AN ANALYSIS OF HEAT WAVES IN BELGRADE AND NIŠ USING THE CLIMATE INDEX

Author(s): Valentina Drljača, Ivana Tošić, Miroslava Unkašević
Subject(s): Physical Geopgraphy
Published by: Географски институт »Јован Цвијић« САНУ

Summary/Abstract: У овом раду је извршена анализа топлотних таласа помоћу климатскогиндекса трајања топлотног таласа - Heat Wave Duration Index (HWDI), за Београд и Ниш. На основу дневних максималних вредности температуре ваздуха, одређена је дужина и јачина топлотних таласа. Анализе су урађене за зимску (децембар, јануари фебруар) и за летњу сезону (јун, јул и август). У Нишу је због израженије континенталности забележен већи број топлотних таласа(и зими и лети) у односу на Београду. Од средине 80-тих година топлотни таласи имају већу честину, јављају се у просеку сваке године (или се чак годишње јави и више од једног топлотног таласа), док су се пре 80-тих топлотни таласи просечнојављали једном у две године (Ниш лети), или чак једном у три године (Београд лети).

  • Issue Year: 59/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 49-62
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian