Short historical-geographical-ethnics notes about Bašigovci settlement Cover Image

Kratke historijsko-geografsko-etničke crtice o naselju Bašigovci
Short historical-geographical-ethnics notes about Bašigovci settlement

Author(s): Seudin Muratović
Subject(s): Cultural Essay
Published by: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

Summary/Abstract: Bašigovci se nalaze na jugoistočnoj strani općine Živinice na udaljenosti oko 7km od centra grada. Prostiru se na 44° 24' 38" sjeverno od ekvatora i 18° 41' 29"istočno od početnog meridijana. U administativnom smislu naselje se nalazi u sastavu općine Živinice, a samim time i Tuzlanskog kantona. Graniči sa sljedećim selima: na sjeveru sa Dubravama, na istoku sa Lukavicom, na zapadu sa Kovačima i na jugozapadu sa Đurđevikom. Bašigovci se sastoje od više zaseoka, a to su: Podoljani, Livada, Pobrđani, Ravnice, Rosulje, Otava, Jelah, Panje i Trasa.

  • Issue Year: 1/2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 229-234
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian