Archaeological research on the area of Tuzla Canton - status, possibilities and perspectives Cover Image

Arheološka istraživanja na prostoru Tuzlanskog kantona – stanje, mogućnosti i perspektive
Archaeological research on the area of Tuzla Canton - status, possibilities and perspectives

Author(s): Bego Omerčević, Edin Šaković
Subject(s): Archaeology, Cultural history, Museology & Heritage Studies, Cultural Essay
Published by: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

Summary/Abstract: Prostor Tuzlanskog kantona, kao i sjeveroistočna Bosna – šira regija kojoj ova administrativna cjelina pripada, u prirodno-geografskom pogledu predstavlja izuzetno povoljno područje. Geomorfološki, klimatski, pedološki i hidrografski uvjeti su od najstarijih vremena bili dosta privlačni za naseljavanje ljudskih populacija, nudeći plodno tlo, kvalitetnu glinu, mineralna i rudna bogatstva.

  • Issue Year: 1/2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 37-45
  • Page Count: 9
  • Language: Bosnian