90 YEARS AFTER HUSINSKA BUNA (REBELLION) 1920-2010 Cover Image

90 GODINA HUSINSKE BUNE 1920-2010.
90 YEARS AFTER HUSINSKA BUNA (REBELLION) 1920-2010

Author(s): Elvis Bećirović
Subject(s): Interwar Period (1920 - 1939), Transformation Period (1990 - 2010), History of Communism
Published by: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Keywords: Husinska buna; Tuzla; BiH; Kraljevina SHS; rudnik; radnička klasa; štrajk; Zemaljska vlada; Jure Kerošević; Dimitrije Grudić; KPJ;

Summary/Abstract: Ovaj rad govori o Husinskoj buni kao najvećem radničkom i socijalnom buntu bh. radništva. Bio je to štrajk i oružani otpor rudara rudnika uglja ''Kreka'' zbog Vladinog kršenja sporazuma o visini rudarskih nadnica. Učešće u ovoj buni uzelo je preko sedam hiljada radnika, a glavni organizator bila je tada još legalna Komunistička partija preko Saveza rudara na čijem se čelu nalazio istaknuti predratni tuzlanski radnički i sindikalni aktivista MitarTrifunović Učo. Zbog represalija monarhističke vlasti koje su prethodile generalnom štrajku rudara od 21. do 28. decembra 1920. godine, 300 rudara je iseljeno iz tuzlanske četvrti Kreka, te su se povukli sa štrajkačkim odborom u tuzlansko prigradsko naselje Husino. Njihov otpor je u krvi ugušen i to osam dana nakon pobune. Svi učesnici su pohapšeni, njih 350. U optužnici, koja je uslijedila godinu dana kasnije, jedan od glavnih aktera pobune, husinski rudar Jure Kerošević, optužen za ubistvo žandara, osuđen je na smrt vješanjem, a ostali učesnici bune na dugogodišnje zatvorske kazne. Protiv ovog suđenja i optužnice prema Keroševiću, u tadašnjoj Kraljevini SHS ali i u inostranstvu, vođena je velika akcija radničke solidarnosti, pa su monarhističke vlasti bile prinuđene da smrtnu kaznu Juri Keroševiću preimenuju na 20 godina teške robije. Cilj ovog rada je da u kraćim crtama prikaže društveni ambijent prvih godina nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nakon kraja Prvog svjetskog rata, ekonomsku situaciju u zemlji, uzroke, tok i završetak Husinske bune, te posljedice koje je ona ostavila na istoriju radničke klase ina istorijska zbivanja uopšte u Tuzli i BiH.

  • Issue Year: 3/2010
  • Issue No: 3
  • Page Range: 78-83
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian