An Enterprise as a Resource-Based System Cover Image

Przedsiębiorstwo jako elastyczny system zasobów Streszczenie
An Enterprise as a Resource-Based System

Author(s): Marek Błaszczyk
Subject(s): Business Economy / Management
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: zasoby; kompetencje; elastyczność; metody analizy

Summary/Abstract: Rosnąca zmienność i niepewność otoczenia powodują, że coraz większe znaczenie w strategiach rozwoju przedsiębiorstw odgrywa elastyczność. Kluczową rolę w procesach uelastycznienia przedsiębiorstwa odgrywają zasoby, które determinują kierunki rozwoju

  • Issue Year: 368/2017
  • Issue No: 3/1
  • Page Range: 29-39
  • Page Count: 11
  • Language: Polish