Review of: HRISTOV, I., TORBATOV, S.,
IVANOVA, B., IVANOV, S., NINOV, L. A Sanctuary of the Thracian horseman by Sostra. Sofia: Editory House UNICARТ, 2013, 264 p. Cover Image

Отзив за: ХРИСТОВ, И., ТОРБАТОВ, С., ИВАНОВА, Б., ИВАНОВ, С., НИНОВ, Л. Светилище на Тракийския конник край Состра. София: Издателство UNICARТ, 2013, 264 с
Review of: HRISTOV, I., TORBATOV, S., IVANOVA, B., IVANOV, S., NINOV, L. A Sanctuary of the Thracian horseman by Sostra. Sofia: Editory House UNICARТ, 2013, 264 p.

Author(s): Oleg Aleksandrov
Subject(s): History, Archaeology, Ancient World
Published by: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
  • Issue Year: 24/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 111-115
  • Page Count: 7
  • Language: Bulgarian