ANALYSIS OF THE FREQUENCY OF DEFECTIVE COLOR VISION IN THE ROMA POPULATION FROM TUZLA REGION Cover Image

ANALIZA UČESTALOSTI DEFEKTNOG VIĐENJA BOJA U ROMSKIM POPULACIJAMA TUZLANSKE REGIJE
ANALYSIS OF THE FREQUENCY OF DEFECTIVE COLOR VISION IN THE ROMA POPULATION FROM TUZLA REGION

Author(s): Elbisa Hasukić
Subject(s): Sociobiology, Societal Essay
Published by: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

Summary/Abstract: Promjenjivost (varijacija, varijabilnost) jedna je od univerzalnih i najuočljivijih pojava u živom svijetu i osnovna karakteristika svih vrsta živih bića sa biparentalnim (spolnim) razmnožavanjem. Osnovno zapažanje o pojedinačnim osobinama jeste da se neke od njih kod svih pripadnika proučavane grupe javljaju u jednoj formi (varijanti) druge u dvije, a ostale u tri ili više međusobno različitih varijanti (fenotipova, modaliteta, oblika).

  • Issue Year: 8/2016
  • Issue No: 8
  • Page Range: 224-237
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian