TOMBSTONES ON LOCALITY MRAMORJE AND STRANE (VELIKO BRDO) IN BULTAOVCI SETTLEMENT, IN KALESIJA MUNICIPALITY Cover Image

STEĆCI NA LOKALITETU MRAMORJE I STRANE (VELIKO BRDO) U BULATOVCIMA, KALESIJA
TOMBSTONES ON LOCALITY MRAMORJE AND STRANE (VELIKO BRDO) IN BULTAOVCI SETTLEMENT, IN KALESIJA MUNICIPALITY

Author(s): Zijad Halilović
Subject(s): Cultural history, Museology & Heritage Studies, Local History / Microhistory, Middle Ages
Published by: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Keywords: stećci; Mramorje; Strane (Veliko brdo); Bulatovci; Kalesija;

Summary/Abstract: Ovim radom tretirana su dva srednjovjekovna lokaliteta sa stećcima u Bulatovcima, kod Kalesije. S obzirom na veoma mali broj srednjovjekovnih historijiskih podataka o Kalesiji, u rano feudalnoj župskoj organizaciji, teritorija ove opštine je bila usastavu župe Gornja Spreča, koja je u kasnijem periodu kao manja teritorijalna jedinica bila u sastavu župe Soli. Na području opštine Kalesija registrovano je 38 lokaliteta sa ukupno 428 stećaka.

  • Issue Year: 8/2016
  • Issue No: 8
  • Page Range: 139-150
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian