The madness motive in popular culture Cover Image

Szaleństwo w kulturze popularnej
The madness motive in popular culture

Author(s): Jacek Skorupski-Cymbaluk
Subject(s): Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts, Psychology, Personality Psychology, Clinical psychology, Psychoanalysis, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Fundacja Pro Scientia Publica
Keywords: insanity;popculture;film; mental illness; video games; new media; Rosenhan’s experiment; Far Cry 3;

Summary/Abstract: Teza: Głównym celem artykułu jest przedstawienie i analiza sposobów przedstawienia zjawiska szaleństwa w kulturze popularnej.Omówione koncepcje: Wyróżniłem dwa częste sposoby obrazowania szaleństwa w dziełach kultury popularnej: rozumienia szaleństwa jako niedopasowanie społeczne oraz wykluczenie społeczne. Zasygnalizowałem, że gry komputerowe są i powinny być ważnym celem badań. Oprócz tego dokonuję rozróżnienia terminów „chory psychicznie” i „szalony”.Wnioski: Nie istnieją oczywiste kryteria, pozwalające na scharakteryzowanie czym jest motyw szaleństwa w popkulturze, mimo to da się wyodrębnić najczęstsze sposoby przedstawiania tego zjawiska. Gry to medium prężnie rozwijające się, w którym tematyka szaleństwa jest silnie obecna.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 7
  • Page Range: 397-404
  • Page Count: 8
  • Language: Polish