OTTOMAN OBSESSION Cover Image

OTOMANSKA OPSESIJA
OTTOMAN OBSESSION

Author(s): Bernard Lewis
Contributor(s): Fikret Pašanović (Translator)
Subject(s): Cultural history, The Ottoman Empire
Published by: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Keywords: The Ottoman Empire; Cultural history; Turks; General history;

Summary/Abstract: U Londonu je 1603. godine izdata The Generalle Historie of the Turkes, obimno djelo sa više od šest stotina listova. Bez dvojbe prva knjiga štampana u engleskoj sa temom o Turcima i evropskim nastojanjima da zaustave njihovo napredovanje bila je ujedno i prvi pokušaj sagledavanja opće historije.

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: 9
  • Page Range: 26-33
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian