A Lot of Noise for Points. An Example of Self-Sacrifice and Careerism in the Crisis Times of Slovenian Historiography Cover Image

Veliko hrupa za točke. Primer samohvale in karierizma v kriznih časih slovenskega zgodovinopisja
A Lot of Noise for Points. An Example of Self-Sacrifice and Careerism in the Crisis Times of Slovenian Historiography

Author(s): Andrej Studen
Subject(s): Cultural history, Political history, Social history, Recent History (1900 till today)
Published by: Inštitut za novejšo zgodovino
Keywords: Slovenia; Slovenian history; social history; cultural history; political history; scientific research;

Summary/Abstract: Nekoč smo verjeli, da nas bodo cenili po delih, da bo pričevalec naših raziskav zgolj seznam virov in literature, ki naj bi raziskovalce, bralce, skratka uporabnike naših del prepričal o »vrednosti« oz. kakovosti vsebine in tudi o tem, da smo na pravi poti, da smo »uporabni« za druge, sorodne raziskave, da s svojim delom torej širimo obzorje in delujemo v dobrobit drugih raziskovalcev oz. raziskovalk. Pričujočega zapisa ne bi bilo, če bi mi bilo kot mnogim drugim, ki radi enostavno zamahnejo z roko, povsem vseeno. A v nadaljevanju gre za temo, ki se dotika tudi moje raziskovalne dejavnosti. Tarča moje kritike bo zlasti poslednja knjiga zgodovinarke Mateje Ratej Vojna po vojni, saj sem od nje, tudi zaradi hvalisavih napovedi avtorice, pričakoval bistveno več, ostal pa zgolj razočaran. [...]

  • Issue Year: 56/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 196-203
  • Page Count: 8
  • Language: Slovenian