Bibliological analysis of the "Dissertation on the writing skills of the ancient" by Jacek Iby Przybylski Cover Image

Analiza bibliologiczna Dysertacji o kunszcie pisania u starożytnych Jacka Idziego Przybylskiego
Bibliological analysis of the "Dissertation on the writing skills of the ancient" by Jacek Iby Przybylski

Author(s): Maciej Gradowski
Subject(s): Other, 18th Century
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Dysertacje akademickie oprócz innych rodzajów piśmienni-czych, takich jak syntezy, monografie naukowe, drukowane teksty wykładów uniwersyteckich, encyklopedie, słowniki, to bardzo obfity zespół wśród oświeceniowych publikacji naukowych. Roz-prawy te, opatrywane charakterystycznymi tytułami powstawały w kręgu uczelni wyższych, w Polsce głównie w Akademii Krakow-skiej.

  • Issue Year: 2000
  • Issue No: 10-11
  • Page Range: 61-72
  • Page Count: 12
  • Language: Polish