Facebook Traps: Impact of Virtual Communication on Human Relationships Cover Image
  • Price 4.90 €

Capcanele Facebook-ului. Comunicarea virtuală şi efectele ei
Facebook Traps: Impact of Virtual Communication on Human Relationships

Author(s): Bogdan Nadolu
Subject(s): Social Sciences
Published by: POLIROM & Universitatea Bucureşti - Dept. de Sociologie şi Asistenţă Socială
Keywords: Facebook, virtual communication

Summary/Abstract: Lucrarea de faţă reprezintă o abordare îndrăzneaţă a unui fenomen social de foarte mare actualitate, Facebook-ul, abordat dintr-o perspectivă mai puţin întâlnită, şi anume cea a implicaţiilor sale negative. Avantajele Internetului şi punctele forte pe care le aduce utilizarea acestuia sunt deja îndelung promovate şi cunoscute: aproape toată cunoaşterea omenirii la un clic distanţă, posibilitatea de a contacta foarte uşor orice utilizator înregistrat în reţea, păstrarea unui volum extins de relaţii sociale mediate şi multe altele, toate cumulate într-un dispozitiv ultraportabil pe care îl ţinem în buzunar (smartphone-ul). În schimb, dezavantajele digitalizării vieţii cotidiene – alienarea, înstrăinarea faţă de semeni, superficialitatea, tentaţiile multitasking-ului, vulgaritatea, diminuarea memoriei ş.a. – reprezintă realităţi mai puţin plăcute care nu se regăsesc cu atâta consistenţă în discursul public. La baza acestei cărţi se află o teză de doctorat laborioasă cu un pronunţat caracter aplicativ, prin care autorul a încercat să aducă un cumul de răspunsuri pertinente la probleme grave şi importante, iscate de fenomenul de generalizare a tehnologiilor informatice şi de comunicare, pe care îl trăim din plin şi în România. Întregul demers se întinde pe parcursul a 250 de pagini şi este structurat în şase capitole armonios alcătuite (alături de Introducere şi Concluzii): 1. Comunicarea – o perspectivă sociologică; 2. Facebook-ul – vârful comunicării virtuale; 3. Metodologia de cercetare; 4. Ancheta sociologică. 5. Interviul de grup. 6. Limitele cercetării şi direcţii viitoare. Acestea acoperă cu prisosinţă arealul problematic specific temei abordate, asigurând totodată şi o distribuţie echilibrată între partea teoretică şi partea aplicativă, ambele ocupând, cu aproximaţie, câte o jumătate din lucrare. Cercetarea practică este foarte bine susţinută de sinteza teoretică elaborată.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 173-174
  • Page Count: 2
  • Language: Romanian