Report of the

Sprawozdanie z „Zebrania Sekcji Filozoficznej Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 11 marca 2014 roku.
Report of the "Philosophical Section of Lecturers of Philosophy of Catholic Universities in Poland" John Paul II Catholic University of Lublin, March 11, 2014.

Author(s): Marcin Sieńkowski
Subject(s): Conference Report
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne »Adalbertinum«
  • Issue Year: 16/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 255-262
  • Page Count: 8
  • Language: Polish