Book reviews Cover Image

Szemle
Book reviews

Author(s): László László, Andrea Fehér, Aranka Markaly, Antal-Pál Bakk, Levente Tóth, Levente Olosz, Kálmán Zsolt Sütő, György Gaal, Ágota Ladó
Subject(s): Book-Review
Published by: Erdélyi Múzeum-Egyesület
Keywords: book review;

Summary/Abstract: A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század). Szerk. Hegyi Géza, W. Kovács András. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár 2012 (Erdélyi Tudományos Füzetek 277). — Recounting Deviance. Forms and Practices of Presenting Divergent Behaviour in the Late Middle Ages and Early Modern Period. Ed. Jörg Rogge. Bielefeld 2016. (Mainz Historical Cultural Sciences 34.) — Papp Kinga: Tollforgató Kálnokiak. Családi íráshasználat a 17–18. századi Erdélyben. EME, Kvár. 2015. (Erdélyi Tudományos Füzetek 284.) — Jakó Zsigmond: Köleséri Sámuel tudományos levelezése. 1709–1732. Szerk. Font Zsuzsa, a latin szöveget gondozta, a regesztákat írta Magyar László András. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár, 2012. (Kölesériána 1.) — Köleséri Sámuel: Erdély aranybányászata. Auraria Romano-Dacica. Cibinii, 1717. Kiadta a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Irodalomtudományi Doktori Iskolája és az Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár–Szeged, 2015. (Kölesériána 2.) — Hit–Tudomány–Közélet. A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914–1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása. Összeállították Kovács I. Gábor, Takács Árpád. (Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848–1944. II.) (Történeti elitkutatások – Historical Elite Research 9.) ELTE Eötvös Kiadó, [Bp.] 2014. — Gidó Attila: Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két világháború között. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár, 2016. — Kovách Géza: Válogatott tanulmányok. Válogatta és szerkesztette Héjja Julianna Erika, Erdész Ádám. Szabadság-Szobor Egyesület, Arad, 2015. — Józsa János: Tanulmányok. A kötet anyagát összegyűjtötte, a pályaképet összeállította Szilágyi Józsa Mária. Kriterion Könyvkiadó, Kvár, [2016]. — Murádin Jenő: Fegyverek és múzsák. Erdély művészete az első világháború idején. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár, 2016. (Erdélyi Tudományos Füzetek 285.)

  • Issue Year: LXXIX/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 183-212
  • Page Count: 30
  • Language: Hungarian