Preservation of the historic collection of the Library of the Missionary Congregation of Sts. Wincentego a Paulo in Cracow Cover Image

Konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie
Preservation of the historic collection of the Library of the Missionary Congregation of Sts. Wincentego a Paulo in Cracow

Author(s): Wacław Umiński
Subject(s): Preservation
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: W roku 2007 w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie kontynuowane były prace w ramach wieloletniego projektu mającego na celu konserwację i ochronę zbiorów biblioteki. Zostały one zrealizowane przez Toruńskie Stowarzyszenie dla Ratowania Książek i Archiwaliów po Powodzi. Prace konserwatorskie wykonały Agnieszka Ciesielska i Katarzyna WawrzyniakŁukaszewicz. Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, Priorytetu II Rozwój instytucji muzealnych. Konserwacji

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 24-25
  • Page Range: 48-56
  • Page Count: 9
  • Language: Polish