Biblical styling in Juliusz Słowacki's "Anhellim" Cover Image

Stylizacja biblijna w „Anhellim” Juliusza Słowackiego
Biblical styling in Juliusz Słowacki's "Anhellim"

Author(s): Magdalena Olszewska
Subject(s): Biblical studies
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Cytując za „Słownikiem Terminów Literackich” pod red. Janusza Sławińskiego, stylizacja to celowe wprowadzanie do wypowiedzi realizującej określony styl pewnych istotnych właściwości innego stylu, który stawał się wzorcem stylizacyjnym. Celem tego typu odwołań do innych utworów lub gatunków literackich było nie tyle naśladowanie czyjegoś stylu, co utworzenie nowej wartości artystycznej.

  • Issue Year: 1998
  • Issue No: 2
  • Page Range: 79-89
  • Page Count: 11
  • Language: Polish