JAN MUSZKOWSKI AND HIS LOOK AT THE SCIENCE OF THE BOOK Cover Image

JAN MUSZKOWSKI I JEGO SPOJRZENIE NA NAUKĘ O KSIĄŻCE
JAN MUSZKOWSKI AND HIS LOOK AT THE SCIENCE OF THE BOOK

Author(s): Anna Nowak
Subject(s): Sociology of Culture
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Jan Muszkowski to wielka osobowość i wybitna jednostka, to uczony – bibliolog, historyk drukarstwa, bibliotekarz i bibliograf, księgarz i bibliofil, statystyk i pedagog, teoretyk i praktyk. Z pracą bibliotekarską zetknął się w 1915 roku, kiedy to zatrudniony został w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, na stanowisku asystenta. Od tego momentu zaczyna się przygoda Muszkowskiego z ksiązką. Całe jego życie było służbą dla społeczeństwa, za pomocą książki. „Było to życie bogate w inicjatywę, bujne energią, pełne twórczego temperamentu, zdumiewające wielostronnością swego działania, niezmiernie pracowite. [...]

  • Issue Year: 14/2008
  • Issue No: 26-27
  • Page Range: 171-176
  • Page Count: 6
  • Language: Polish