PROTECTION OF LIBRARY COLLECTIONS ON THE BASIS OF CONSERVATION WORK CARRIED OUT IN THE LIBRARY OF THE SEMINARY OF THE HOSIANUM IN OLSZTYN Cover Image

OCHRONA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH NA PODSTAWIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZEPROWADZONYCH W BIBLIOTECE SEMINARIUM DUCHOWNEGO „HOSIANUM” W OLSZTYNIE
PROTECTION OF LIBRARY COLLECTIONS ON THE BASIS OF CONSERVATION WORK CARRIED OUT IN THE LIBRARY OF THE SEMINARY OF THE HOSIANUM IN OLSZTYN

Author(s): Izabela Damulewicz
Subject(s): Preservation
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: W nawiązaniu do niedawnej rocznicy 70-lecia wybuchu II wojny światowej pragnę przypomnieć o stratach poniesionych przez Polskę również w zasobach zbiorów bibliotecznych. W wyniku wojny i okupacji niemieckiej utracono 70 % całego zasobu bibliotecznego, (tj. ponad 40 mln tomów), bezpowrotnie przepadło ponad 2 miliony jednostek zbiorów specjalnych. W obliczu tak wielkich strat, tak niewielu zachowanych dzieł, możemy uzmysłowić sobie wartość naszego dziedzictwa oraz odpowiedzialność jaka na nas spoczywa.

  • Issue Year: 15/2009
  • Issue No: 28-29
  • Page Range: 66-72
  • Page Count: 7
  • Language: Polish