PROTECTION AND CONSERVATION OF THE HISTORIC COLLECTION OF THE LIBRARY OF THE MISSIONARY FATHERS' LIBRARY. PREVENTIVE MAINTENANCE AND FULL HARVEST Cover Image

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKOWEGO ZBIORU BIBLIOTEKI ZGROMADZENIA KSIĘŻY MISJONARZY. KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA I PEŁNA ZBIORÓW
PROTECTION AND CONSERVATION OF THE HISTORIC COLLECTION OF THE LIBRARY OF THE MISSIONARY FATHERS' LIBRARY. PREVENTIVE MAINTENANCE AND FULL HARVEST

Author(s): Wacław Umiński
Subject(s): Preservation
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Zbiory biblioteczne na Stradomiu gromadzono od powstania domu misjonarskiego w 1686 r. Ostateczny kształt uzyskała po erygowaniu na Stradomiu w 1732 roku nowego seminarium diecezjalnego powierzonego przez biskupa Konstantego Szaniawskiego misjonarzom. Biblioteka wzbogaciła się o nowe zbiory po scaleniu księgozbioru domów Zgromadzenia z Krakowa (po likwidacji seminarium zamkowego w roku 1800), z Warszawy przy kościele św. Krzyża (po kasacie w 1864 roku). Po II wojnie światowej dołączono książki z domów lwowskiego, tarnowskiego i zakopiańskiego oraz kleparskiego3. W 1996 roku rozpoczęto komputeryzację zbiorów, w 2001 roku katalog komputerowy udostępniono w internecie.

  • Issue Year: 16/2010
  • Issue No: 30-31
  • Page Range: 100-105
  • Page Count: 5
  • Language: Polish