ECCLESIASTICAL MUSIC COLLECTIONS IN THE MAIN LIBRARY OF THE KAROL SZYMANOWSKI ACADEMY OF MUSIC IN KATOWICE. A RESEARCH EXCURSION Cover Image

KOŚCIELNE ZBIORY MUZYCZNE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH REKONESANS BADAWCZY
ECCLESIASTICAL MUSIC COLLECTIONS IN THE MAIN LIBRARY OF THE KAROL SZYMANOWSKI ACADEMY OF MUSIC IN KATOWICE. A RESEARCH EXCURSION

Author(s): Hanna Bias
Subject(s): Music, Archiving, Preservation
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Muzyka to wyjątkowy sprzymierzeniec ludzkiego ducha. Często jest wyznaniem wiary, hymnem na cześć Boga, uwielbieniem za dar piękna i dobra. Środki artystyczne połączone z tekstem sakralnym, jaki stanowi Biblia lub poezja religijna, sprawiły, że powstały dzieła unikatowe. Wystarczy wymienić takie gatunki, jak muzyka gregoriańska, polifonia, utwory symfoniczne czy oratoryjne. Nie wszystkie utwory inspirowane tekstami religijnymi czy Pismem Świętym wykonuje się w kościołach i nie wszystkie możemy określić jako muzykę kościelną. Jednak pewne jest, że muzyka towarzyszyła obrzędom liturgicznym Kościoła od początków jego istnienia.

  • Issue Year: 18/2012
  • Issue No: 35 (2)
  • Page Range: 289-296
  • Page Count: 8
  • Language: Polish