THE SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF THE PASTORAL LETTERS AND MESSAGES OF BISHOP STANISŁAW ADAMSKI PUBLISHED IN THE "DIOCESAN NEWS" (WIADOMOŚCI DIECEZJALNE) IN THE YEARS 1930-1939 Cover Image

SPOŁECZNO-KULTURALNY ASPEKT LISTÓW PASTERSKICH I ORĘDZI BISKUPA STANISŁAWA ADAMSKIEGO PUBLIKOWANYCH NA ŁAMACH „WIADOMOŚCI DIECEZJALNYCH” W LATACH 1930-1939
THE SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF THE PASTORAL LETTERS AND MESSAGES OF BISHOP STANISŁAW ADAMSKI PUBLISHED IN THE "DIOCESAN NEWS" (WIADOMOŚCI DIECEZJALNE) IN THE YEARS 1930-1939

Author(s): Gabriela Łącka
Subject(s): Pastoral Theology
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Program posługi duszpasterskiej biskupa Stanisława Adamskiego wyznaczała sytuacja społeczna na Śląsku oraz związane z nią problemy. Biskup Stanisław Adamski2 objął rządy w diecezji katowickiej w 1930 roku. Wśród wielu wyzwań, z jakimi musiał się zmierzyć, rozpoczynając swoje urzędowanie, były konflikty narodowościowe i migracyjne, kryzys gospodarczy, bieda i bezrobocie. Pasterską działalność biskupa cechowała głęboka troska o człowieka, jego sprawy doczesne i zbawienie wieczne. Piecza nie tylko o Kościół lokalny, ale i powszechny widoczna była szczególnie w jego nauczaniu pasterskim.

  • Issue Year: 18/2012
  • Issue No: 35 (2)
  • Page Range: 223-241
  • Page Count: 19
  • Language: Polish