MONASTIC ORDERS IN THE EASTERN BORDERLANDS OF THE POLISH REPUBLIC IN THE LIGHT OF BIBLIOLOGICAL BIBLIOGRAPHIES IN THE YEARS 1937-2001 Cover Image

ZAKONY MNISZE NA WSCHODNICH KRESACH RZECZYPOSPOLITEJ W ŚWIETLE BIBLIOGRAFII BIBLIOLOGICZNYCH2 1937-2001
MONASTIC ORDERS IN THE EASTERN BORDERLANDS OF THE POLISH REPUBLIC IN THE LIGHT OF BIBLIOLOGICAL BIBLIOGRAPHIES IN THE YEARS 1937-2001

Author(s): Agnieszka Bajor
Subject(s): Christian Theology and Religion, Archiving
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Problematykę bibliotek zakonnych na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej podejmuje się w polskim piśmiennictwie stosunkowo rzadko, choć zapisy w regułach, dotyczące zakładania i prowadzenia książnic, świadczą o dużej roli książki i czytelnictwa w życiu klasztornym. Jedna z form komunikacji wewnątrz klasztoru, a także poza nim odbywała się bowiem za pomocą książki bibliotecznej.

  • Issue Year: 18/2012
  • Issue No: 35 (2)
  • Page Range: 203-221
  • Page Count: 19
  • Language: Polish